Lokacioni

Kompania  Frutti ndodhët në pjesën më të mirë buzë maleve të Sharrit që i bën shijet aq speciale

Kujdes dhe përkushtim ndaj natyrës

Për të mbrojtur më mirë mjedisin tonë, ne në Frutti angazhohemi në përmirësimin e proceseve tona në zinxhirin e furnizimit, duke kursyer në rrugë të panevojshme, hapësirë transporti dhe peshë.

produktet tona